Windykacja sądowa

LEXi Kancelaria Prawna wykonuje wszelkie czynności związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu sądowego i zapewnia Klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie sądowe obejmuje w szczególności następujące działania: przygotowanie pozwu wraz z załącznikami, kierowanego do miejscowo najdogodniejszego dla Klienta sądu, sporządzanie i składanie dalszych pism procesowych, reprezentowanie Klienta na rozprawie przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), nadzorowanie poprawności przebiegu procesu sądowego oraz równoczesne negocjacje z dłużnikiem mające na celu ugodowe zakończenie postępowania.

Przy czym ugoda zawsze zawierana jest na warunkach ustalonych z Klientem i przez niego zaakceptowanych, po uprzednim zaopiniowaniu przez LEXi Kancelarię Prawną.