Windykacja przedegzekucyjna

W momencie uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku, negocjatorzy LEXi Kancelarii Prawnej przeprowadzają ponowną próbę polubownego odzyskania należności.
Na tym etapie dłużnik jest zawiadamiany o tym, że zgoda na warunki proponowane przez wierzyciela pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, w tym przede wszystkim uniknięcie znacznych kosztów egzekucji komorniczej.