Windykacja polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.

W postępowaniu polubownym obsługiwane są wierzytelności każdego rodzaju i na każdym etapie przeterminowania (także przedawnione).

LEXi Kancelaria Prawna podejmuje się prowadzenia wszystkich spraw, niezależnie od stopnia trudności, terminu wymagalności czy statusu dłużnika.

Negocjatorzy LEXi Kancelarii Prawnej wykorzystują wszelkie możliwe sposoby kontaktu z dłużnikiem – korespondencję listową (tradycyjną i elektroniczną), wiadomości SMS, rozmowę telefoniczną oraz, w uzasadnionych wypadkach, wizytę bezpośrednią.

Czynności tego etapu są indywidualnie dostosowane do potrzeb oraz specyfiki danego zlecenia.