Windykacja egzekucyjna

Podczas tego etapu LEXi Kancelaria Prawna zapewnia Klientowi reprezentację przed komornikiem sądowym.

Główne czynności podejmowane w tym postępowaniu to: przygotowywanie wniosku egzekucyjnego do komornika, nadzorowanie prawidłowego przebiegu postępowania egzekucyjnego, wspomaganie komornika informacjami dotyczącymi dłużnika, pozyskiwanie przy pomocy komornika informacji na temat majątku i źródła dochodów dłużnika, zabezpieczanie roszczeń Klienta poprzez ustanawianie hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużnika itp.

LEXi Kancelaria Prawna podejmuje się również składania wniosków o ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej w przypadku spraw, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności.