Skup wierzytelności

LEXi Kancelaria Prawna oferuje usługę polegającą na odkupieniu od Klienta przysługujących mu wierzytelności.

Po zawarciu umowy cesji roszczeń z Klientem, LEXi Kancelaria Prawna przeprowadza windykację należności w sposób odpowiedni dla danego rodzaju sprawy (polubowna, sądowa, przedegzekucyjna, egzekucyjna), a po odzyskaniu środków od dłużnika wypłaca Klientowi ustaloną w umowie cenę.

Niepodważalną zaletą tego rozwiązania dla Klienta jest to, że Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z odzyskaniem należności. LEXi Kancelaria Prawna bierze na siebie także pełne ryzyko ewentualnego przegrania sprawy i obciążenia np. kosztami procesu.