Pieczęć prewencyjna

Wielu przedsiębiorców wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, mając nadzieję, że kontrahent ureguluje zobowiązanie w ustalonym czasie. Niestety, często sytuacja jest odwrotna. Niekiedy kontrahent popada w problemy finansowe, jednak obawiając się konsekwencji w pierwszej kolejności opłaca te faktury, które są opatrzone pieczęcią prewencyjną.

Pieczęć prewencyjna jest tanim i prostym narzędziem, mającym nakłonić kontrahentów do terminowego regulowania należności. Klienci, którzy korzystają z tej opcji mogą opatrywać wszelkie faktury, wezwania do zapłaty czy umowy handlowe pieczęcią windykacyjną. W ten prosty sposób, Państwa kontrahenci są powiadamiani, że dany dokument jest objęty monitoringiem wierzytelności przez LEXi Kancelarię Prawną.

Korzyści jakie daje pieczęć prewencyjna to przede wszystkim pewność, że nasza faktura zostanie opłacona jako pierwsza w kolejności, co z kolei przyczynia się do poprawy kondycji finansowej firmy Klienta.