Windykacja

LEXi Kancelaria Prawna specjalizuje się także w windykacji należności. Prowadzimy windykację na każdym etapie postępowania, od windykacji polubownej, przez sądową, przedegzekucyjną oraz egzekucyjną. Istnieje również możliwość odkupienia przez LEXi Kancelarię Prawną wierzytelności od Klienta wobec jego dłużnika. Na życzenie Klienta nadajemy również pieczęć prewencyjną.