Dla przedsiębiorców

LEXi Kancelaria Prawna zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jak i w formie spółek prawa handlowego.  Wspieramy firmy na każdym etapie. Pomagamy zarejestrować działalność i wejść na rynek nowym podmiotom gospodarczym. Doradzamy w trakcie prowadzenia działalności – przygotowujemy umowy, sporządzamy pozwy, wnioski, pisma urzędowe, odwołania, sprzeciwy, apelacje. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pomagamy przy zakończeniu działalności – prowadzimy postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe. Udzielamy wsparcia naszym Klientom, przygotowujemy i nadzorujemy proces negocjacji podczas nabywania, przejmowania bądź też zbywania spółek. Reprezentujemy naszych Klientów przed podmiotami zewnętrznymi, między innymi sądami powszechnymi i arbitrażowymi czy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Wspieramy pracodawców. Przygotowujemy regulaminy, umowy o pracę oraz wszelkie dokumenty potrzebne w relacji pracodawca-pracownik.

LEXi Kancelaria Prawna świadczy bieżącą pomoc prawną, zarówno stałą, jak i doraźną. Istnieje możliwość wykupienia kompleksowej obsługi prawnej firmy w formie abonamentu lub zlecenie pojedynczych spraw na indywidualnie ustalonych warunkach.

Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, również w zakresie windykacji. Dbamy  o terminowe spłaty zobowiązań względem naszych Klientów poprzez działania windykacyjne na etapie przedsądowym i sądowym. Nasze doświadczenie w dochodzeniu trudnych wierzytelności od dłużników celowo uchylających się od spłaty zobowiązań, pozwala naszym Klientom zmniejszać straty w prowadzeniu działalności.