Prawo ubezpieczeń społecznych

LEXi Kancelaria Prawna posiada bogate doświadczenie w sprawach spornych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS do sądów, sporządzamy skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Z zakresu ubezpieczeń społecznych świadczymy:

  • pomoc prawną z zakresu rent (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową)
  • pomoc prawną z zakresu emerytur ( w tym emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczycielskie, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury po emeryturze, emerytury rolnicze)
  • pomoc prawną z zakresu prawa do zasiłków i świadczeń (zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne)
  • pomoc w przygotowywaniu odwołań  od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
  • pomoc w przygotowaniu odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników.