Prawo spadkowe

LEXi Kancelaria Prawna doradza w kwestiach dotyczących sposobów przyjęcia spadku.  W zależności od okoliczności spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, bądź też go odrzucić. Pomagamy określić krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. Pomagamy przy sporządzaniu testamentu oraz w przygotowaniu rozporządzeń na wypadek śmierci. Uważamy, że niezwykle istotne jest, by swoje sprawy majątkowe uporządkować za życia, aby uniknąć konfliktów na tym tle pomiędzy naszymi bliskimi po naszej śmierci.

Prowadzimy postępowania dotyczące stwierdzenia nabycia spadku oraz postępowań dotyczących działu spadku, aby uregulować sytuację prawną spadkobierców i dziedziczonego majątku. Bywa, że należy również przeprowadzić postępowanie w związku z uznaniem spadkobiercy za niegodnego i tym samym wyłączenie go od dziedziczenia. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku, który należy się pominiętym w testamencie spadkobiercom. Zajmujemy się kompleksowo przygotowywaniem pozwów, wniosków i oświadczeń składanych z postępowaniem spadkowym.

Z zakresu prawa spadkowego pomagamy w:

  • prowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • prowadzeniu postępowania o dział spadku,
  • przygotowaniu testamentu,
  • odrzuceniu spadku, w tym także w imieniu małoletniego dziecka,
  • podjęciu decyzji o sposobie przyjęcia spadku (wprost, z dobrodziejstwem inwentarza),
  • przygotowaniu niezbędnych dokumentów w związku z postępowaniem spadkowym,
  • prowadzeniu postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe, testamentowe),
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku,
  • prowadzeniu spraw dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego, wyłączenie od dziedziczenia,
  • określeniu kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia,