Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Mamy na względzie specyfikę tej dziedziny prawa. Dbamy, by działania w tym obszarze były prowadzone z należytą starannością, ale również z wyczuciem. Prawo rodzinne reguluje kwestie dotyczące bliskich sobie osób, często są to spory dotyczące również dzieci. Prowadzimy sprawy rozwodowe lub o separację, te natomiast często pociągają za sobą kolejne, jak ustalenie wysokości alimentów czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Na skutek orzeczenia rozwodu konieczne jest także dokonanie podziału majątku wspólnego. Zdajemy sobie sprawę, że każda z powyższych kwestii jest niezwykle istotna dla Klienta, dlatego też działamy z należytą dbałością i najwyższą starannością. Naszym celem jest ochrona praw naszego Klienta oraz dobro jego dziecka. Zawsze kierujemy się zasadą by przeprowadzić postępowanie maksymalnie szybko i bezpiecznie dla naszego Klienta.

Z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy sprawy:

  • o rozwód lub separację,
  • o podział majątku wspólnego,
  • o alimenty (dochodzenie alimentów dla dziecka oraz małżonka, podwyższenie, obniżenie alimentów),
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
  • o przysposobienie,
  • o ubezwłasnowolnienie.