Prawo administracyjne

LEXi Kancelaria Prawna świadczy fachową pomoc z zakresu prawa administracyjnego. W ramach swoich usług oferujemy pomoc w sporządzaniu wszelkich pism i wniosków, a także reprezentujemy naszych Klientów  przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Sporządzamy odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, skargi do sądu oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przygotowujemy wnioski do organów administracji publicznej m. in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska czy prawa pomocy społecznej.

Pomagamy w sprawach wymagających współdziałania lub konfrontacji z organami administracji publicznej oraz reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi. Pomagamy uzyskać naszym Klientom wymagane prawem pozwolenia, licencje, zezwolenia czy koncesje. W ramach współpracy, sporządzamy oraz opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych.

Z zakresu prawa administracyjnego:

  • reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowujemy odwołania do decyzji,
  • przygotowujemy zażalenia na postanowienia, skargi do sądu, skargi kasacyjne,
  • przygotowujemy wnioski do organów administracyjnych.