Odszkodowania

LEXi Kancelaria Prawna pomaga przejść Klientowi przez całą procedurę uzyskania odszkodowania – ustalenia okoliczności zdarzenia, ustalenia zasadności i wysokości roszczeń, oraz konsekwentnego dochodzenia ich w sporze z zakładem ubezpieczeń. Doradzamy, prowadzimy negocjacje przedsądowe, a jeśli zachodzi konieczność, kierujemy sprawy na drogę sądową, zapewniając naszemu Klientowi kompleksową reprezentację w sprawie. W sytuacji gdy najlepszym rozwiązaniem dla Klienta jest zawarcie ugody, przygotowujemy i opiniujemy projekty lub propozycje ugód w zakresie roszczeń związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Sprawy o odszkodowanie najczęściej wynikają z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy lub błędów medycznych. Ich skutkiem może być szkoda osobowa lub majątkowa.

LEXi Kancelaria Prawna prowadzi sprawy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, takich jak odszkodowania za wypadki w środkach komunikacji miejskiej, odszkodowania za potrącenia (pieszego, rowerzysty), odszkodowanie za wypadek dziecka w szkole, czy w końcu, odszkodowania za wypadki samochodowe. Z powodzeniem zajmujemy się także dochodzeniem odszkodowań za wypadki w gospodarstwach rolnych. Posiadamy doświadczenie w  prowadzeniu spraw o odszkodowanie za szkody wywołane przez zwierzęta domowe, jak np. pogryzienie przez psa.

Istnieje również możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrot wydatków, które powstały na skutek wypadku. Skutecznie odzyskujemy odszkodowanie za utracone zarobki oraz jesteśmy w stanie uzyskać rentę dla poszkodowanego w wypadku.

LEXi Kancelaria Prawna specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) oraz sądowego.

Poszkodowany może uzyskać następujące świadczenia:

  • odszkodowanie za szkodę majątkową – np. z powodu uszkodzonego w wypadku samochodu, poniesionych kosztów jego naprawy, holowania, parkingu, a nawet samochodu zastępczego,
  • odszkodowanie za szkodę osobową – np. koszty dojazdów do lekarzy i na rehabilitację, koszty leków,
  • zadośćuczynienie za krzywdę – w związku z odczuwanym na skutek wypadku bólem fizycznym i cierpieniem psychicznym, koniecznością zmiany trybu życia, doznawanymi ograniczeniami z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
  • zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek śmierci osoby bliskiej,
  • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny osoby zmarłej w wypadku,
  • renta dla osób, które na skutek wypadku zostały ograniczone w możliwości zarobkowania lub w związku z zaistniałymi zwiększonymi wydatkami.