Antywindykacja

LEXi Kancelaria Prawna wychodzi naprzeciw problemom naszych Klientów. W związku z częstymi sygnałami o braku możliwości spłaty zobowiązań, postanowiliśmy rozszerzyć zakres usług o działania antywindykacyjne. Naszym celem jest niesienie pomocy dłużnikom  w odzyskaniu płynności finansowej. Chcielibyśmy pomóc naszym Klientom pozbyć się długów (korzystając z możliwości jakie daje prawo) lub wynegocjować dla Klienta dogodne warunki spłaty.

Walczymy w sprawach sądowych, w których nasi Klienci zostali pozwani o zapłatę. Co istotne, termin do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi jedynie 14 dni od daty jego doręczenia. Sprzeciw może być złożony, pomimo istnienia zadłużenia. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy skupujące wierzytelności masowo wysyłają do sądu pozwy, które często są przygotowane w sposób niedbały. Firmy te nie mogą sobie pozwolić na indywidualne podejście do każdej ze spraw, których mają tysiące i tym samym popełniają błędy, które my bezlitośnie wykorzystujemy z korzyścią dla naszych Klientów.

Działamy w interesie Klienta również wówczas, gdy dochodzi do egzekucji komorniczej i komornik zajmuje konto Klienta. Często wówczas możliwe jest odwołanie i przywrócenie terminu do zaskarżenia nakazu zapłaty, na podstawie którego wszczęta została egzekucja. Każdą sprawę wnikliwie analizujemy, szukając indywidualnych, często nietypowych rozwiązań prawnych, tak aby jak najlepiej pomóc naszemu Klientowi.

LEXi Kancelaria Prawna z powodzeniem przeprowadza procedurę UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ. Gdy poziom zadłużenia jest tak duży, że uniemożliwia spłatę, wówczas Kancelaria może w mieniu Klienta złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Ważne by wybrać kancelarię z doświadczeniem, która jest w stanie przeprowadzić skutecznie postępowanie przed sądem i w rezultacie uwolnić Klienta od zadłużenia.